Σχ. Έτος 2021-2022

Επίσκεψη στην Δημοτική βιβλιοθήκη από τους μαθητές της Ε2 τάξης

Επίσκεψη στην Δημοτική βιβλιοθήκη Κορίνθου και παρακολούθηση του προγράμματος για τα άστρα και τους πλανήτες.