Πρόγραμμα «Κούκλο παίζουμε»

Η Τετάρτη τάξη στο πλαίσιο του εργαστηρίου δεξιοτήτων κατασκεύασε  κούκλες από εφημερίδες ακολουθώντας το πρόγραμμα «Κούκλο παίζουμε» από την ομάδα «Πρασσειν Άλογα». Την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου τα Πρασσειν άλογα μας παρουσίασαν την παράσταση «Γοργόνα» που παρακολούθησα η πρώτη η Τρίτη και η Τετάρτη τάξη. Η Τετάρτη θα φτιάξει και δική της παράσταση και θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό του,» Κούκλο παίζουμε»

Καλή μας επιτυχία!!

 

 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΚΛΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ «ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ»

Κατασκευή κούκλας για το «Κούκλο παίζουμε» από την Δ’ τάξη