«Από τον Ιδαίο Ηρακλή στον Λευτέρη Πετρούνια με μέσο τη διατροφή»