Πρόγραμμα: » Δάσος-Δέντρα-Βιοποικιλότητα»

ΔΑΣΟΣ-ΔΕΝΤΡΑ-ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
ΤΑΞΕΙΣ Β’, Γ’, ΣΤ’

 

Στα πλαίσια του προγράμματος : «Δάσος-Δέντρα-Βιοποικιλότητα» επισκέφθηκε το σχολείο μας, μετά από πρόσκλησή μας, ο διευθυντής Δασών Κορινθίας κ. Γεώργιος Μπλάνος. Στόχος του προγράμματος καθώς και της ενδιαφέρουσας παρουσίασης του κυρίου Μπλάνου είναι να τονιστεί η αξία και το μέλλον των Δασικών οικοσυστημάτων, η ευαισθητοποίηση των μαθητών , η καλλιέργεια και η απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης. Καθώς και η ενημέρωσή τους για τα προβλήματα που προκύπτουν από την καταστροφή των δασών, την περιβαλλοντική υποβάθμιση, τη ρύπανση και την κλιματική αλλαγή.

Οι ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και απορίες των παιδιών έδωσαν το έναυσμα για μια πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συζήτηση και προσέγγιση του θέματος.