Σχ. Έτος 2021-2022

Εκπαιδευτικός Αγγλικών: Ευφροσύνη Φούζα

Οι μαθητές του Ε1 και Ε2, με τις δημιουργίες τους έδωσαν το δικό τους μήνυμα στο μάθημα των Αγγλικών. Δείχνουν την ευαισθητοποίηση τους για την προστασία του περιβάλλοντος. Απεικονίζουν την ρύπανση της Θάλασσας, της ατμόσφαιρας και το φαινόμενο της όξινης βροχής. Τέλος ζωγραφίζουν για την ανακύκλωση, την εξοικονόμηση νερού, την προστασία των δασών και την αποφυγή σπατάλης των φυσικών πόρων.

Ε1

Ε2