εικαστική διασκευή Κέρβερος και Ηρακλής. Χαλκογραφία από τον Antonio Tempesta. Ιταλία, Φλωρεντία 16ος αιώνας.