Επικοινωνία

Διεύθυνση: Κύπρου 119 Κόρινθος Τ.Κ. 20100

Τηλέφωνο:2741022028

Fax: 2741022028

Email: mail@3dim-korinth.kor.sch.gr